תַפרִיט

עדכון מערכות הגנה בפני התקפות מסוג BadBots

בוצע עדכון בכל מערכות הגנה 

בוטים רעים מגרדים נתונים מאתרים ללא אישור על מנת לעשות בהם שימוש חוזר.הנוראיים באמת מבצעים פעילויות פליליות, כמו הונאה וגניבה מוחלטת.

עדכון מערכות הגנה בפני התקפות מסוג  BadBots בוצע בהצלחה.Wednesday, February 10, 2021

« Back

Copyright © 2021 Joinweb Ltd. All Rights Reserved.